Verkko-osuuskunta Kajo - Tietoa Kajosta

Tietoa Kajosta

Mikä on Verkko-osuuskunta Kajo?

Verkko-osuuskunta Kajo (Kajo) perustettiin vuonna 2004 paikkaamaan tietoliikenneyhteyksiä Pornaisten ja Mäntsälän eteläosan alueella. Sittemmin on toiminta laajentunut Pohjois-Sipooseen ja Porvoon puolella Hinthaaran taajaman pohjoispuolelle.

Kajo rakentaa toimialueelleen monipalveluverkkoa. Verkon palveluita ovat nopea internetyhteys ja siihen pohjautuvat palvelut.

Verkkoa rakennetaan yhteistyössä paikallisten vesihuoltohankkeiden kuten Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan, Vesiosuuskunta Mustijoen ja Vesiosuuskunta Suonen sekä alueen kuntien vesihuollon runkoverkkohankkeiden kanssa.

Osuuskunnan jäseninä ja toimintaa ohjaavina ovat Kajon jäseniksi liittyneet alueen asukkaat.

Miksi liittyä?

Valokuitutekniikan ansiosta Kajo tarjoaa hitaimmillaankin 50/50 Mbit/s nopeuksista Internet-liittymää, joka on nopeudeltaan moninkertainen tällä hetkellä verrattuna muiden alveluntarjoajien ADSL tai kaapelimodeemitekniikkaan perustuviin alveluihin. Kajon verkossa nopeudet ovat sisään- että ulospäin yhtä nopeita eli symmetrisiä. Valokuituyhteydet mahdollistavat esimerkiksi nettitelevision tai reaaliaikaisen kodin videovalvontapalveluiden käyttämisen.

Valokuituverkkoon liittyminen on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen sillä nykyinen kupariverkon kapasiteetti on käytännössä katsoen saavutettu, eikä odotettavissa ole parannusta pitkille yhteysmatkoille. Langaton tekniikka on kehittynyt nopeaa tahtia, mutta taajuudet ja siten saavutettava nopeus pysyy aina jaettuna usean käyttäjän kesken.
Toiminnaltaan valokuituverkko on kaikkia langattomia sekä langallisia vastineita luotettavampi ja nopeampi.

Miten liityn?

Osuuskunnan jäseneksi pääset täyttämällä jäsenhakemuksen ja postittamalla sen jäsenhakemuksessa osoitettuun soitteeseen. Kajon sääntöjen mukainen osuusmaksu 100 € veloitetaan kun osuuskunnan hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt jäsenyyden.

Jäsenille liittymäsopimuksen tekeminen on ensimmäinen vaihe kohti valokuidun käyttöönottoa. Sopimustyyppejä on kaksi: kuituvaraus- ja sopimus käyttövalmiista liittymästä (ns. täyssopimus). Liittymän voi ottaa käyttöön heti, kun verkon rakennus sen mahdollistaa. Kuituvaraussopimuksella Kajo on varannut jäsentä varten tarvittavat resurssit verkosta, mutta ne otetaan käyttöön vasta, kun liittyjä näin tahtoo. Kuituvarauksen käyttöönoton yhteydessä liittyjä maksaa silloisessa hinnastossa olevan käyttövalmiin sopimuksen ja kuituvarauksesta maksamansa summan erotuksen.

Täyssopimus mahdollistaa Kajon valokuidun käyttöönoton, kun kiinteistöllä on valmius ottaa valokaapeli suojaputkessa sisään ja Kajon verkko on alueelle rakennettu. Jäsen tekee kiinteistössä tarvittavan valokaapelisuojaputken sisäänviennin ja tarvittavat kaivuutyöt tontilla, jonka jälkeen Kajolle tulee ilmoittaa valmius valokaapelin sisäänotosta. Tämän jälkeen Kajo vastaa valokaapelin liittämisestä osaksi verkkoa sekä nettiyhteyden päällekytkemisestä.